JavaScript ES6+ İpuçları #7: at() Metoduyla İstenilen İndeksteki Değere Erişmek

Tuğsan Ünlü
2 min readSep 4, 2021

--

JavaScript ES6+ serisindeki bir önceki yazı: JavaScript ES6+ İpuçları #6: Numeric Seperator Kullanmak

relative indexing method

at(), 2022 senesindeki ECMAScript güncellemesiyle (ES13) JavaScript’de standart hâline gelecek bir özellik. Bir özellikten ziyade aslında “syntactic sugar” demek daha doğru olabilir. JavaScript’e olmayan bir özellik kazandırmayıp hâlihazırda mevcut olan bir özelliğe daha basit bir kullanım imkânı getiriyor. İsmi, relative indexing method.

Bilindiği üzere, JavaScript’de bir metin veya dizinin istediğimiz sıradaki değerine erişmek için, dizi notasyonundan faydalanıyor ve arr[index] gibi bir kullanımla ilgili indeksteki değere erişebiliyoruz. Sondan saymak istediğimizde ise String ve Array objelerinin bize sağladığılength özelliğinden faydalanıyoruz.

length ile değere erişmek

Daha önce bu amaç için kullanıldığına rastlamadığım slice() ile evlerden ırak bir sondan sayma yöntemi daha varmış. Muhtemelen kimsenin karşısına çıkmaz ama yine de paylaşayım.

splice() metodu ile değere erişmek

at() metodu, başlangıç, bitiş ve uzunluk değerleriyle ilgilenmeden aynı ihtiyacı karşılıyor. Diğer yöntemlere göre de oldukça okunabilir ve bir bakışta anlaşılır gözüküyor.

at() metodu ile değere erişmek

Bu özellik standart hâlini aldığında benzer bir işlevi yerine getiren fakat doğrudan negatif değer alamadığı için sondan saymak gerektiğinde yine length değerine ihtiyaç duyan charAt() metodunun da yerini alacaktır diye düşünüyorum.

Kaynaklar

--

--

Tuğsan Ünlü

Application Architect / Technical Product Owner @Akbank — tugsanunlu.com