JavaScript ES6+ İpuçları #2: Optional Chaining Operatörü ile Pratik Zincirleme

Tuğsan Ünlü
2 min readJun 13, 2020

--

JavaScript Optional Chaining Operator

JavaScript ES6+ serisindeki bir önceki yazı: JavaScript ES6+ İpuçları #1: Nullish Coalescing Operatörü ile Doğru Varsayılan Değer Atama

Geçtiğimiz günlerde JavaScript’in yeni operatörlerinden “Nullish coalescing operator” ile ilgili bir blog yazısı yazmıştım. Bu defa da kullanım alanı açısından “Nullish coalescing” ile ilintili bir başka operatör olan “Optional chaining” operatöründen bahsedeceğim.

Nasıl kullanıldığına bakmadan evvel yine ilk olarak ihtiyacı tanımlayalım. Diyelim ki bir servise yaptığımız istek sonrasında aşağıdaki gibi, programlama dilleri hakkında bilgiler veren bir JSON elde ediyoruz.

let languages = {
"javaScript": {
"designedBy": "Brendan Eich",
"firstRelease": "May 1995",
"stableRelease": "June 2019"
},
"python": {
"designedBy": "Guido van Rossum",
"firstRelease": "January 1990",
"stableRelease": "May 2020"
}
}

Uygulama içerisindeki kullanım senaryosuna göre de JavaScript dilinin tasarımcı bilgisine erişmek istiyoruz diyelim.

languages.javaScript.designedBy; // Brendan Eich

Normal şartlar altında, yani sonuç içerisinde bir “javaScript” objesi olduğundan ve bu objenin de “designedBy” isminde bir özelliğe sahip olduğundan emin olduğumuz durumlarda üstteki gibi bir kullanımla erişim sağlayabiliyoruz.

Diyelim ki sonuç içerisinde JavaScript diline dair bir kayıt olup olmayacağını hatta bir kayıt olsa dahi içerisinde tasarımcı bilgisinin olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu defa da aşağıdaki gibi bir kondisyonla bu alanların varlığını kontrol edip hata (TypeError) almayacağımızdan emin olduktan sonra ilgili veriye erişiyoruz.

if(languages.javaScript && languages.javaScript.designedBy)
languages.javaScript.designedBy; // Brendan Eich

Örnekte iç içe yalnızca bir obje olmasına rağmen tek bir özelliğin varlığından emin olmak için epey uzun bir kondisyon yazdık. Çalıştığımız projeler içerisinde yönetmek zorunda kaldığımız veri yapıları bu kadar basit olmuyor maalesef. Karmaşık özellik isimlerinin ve iç içe daha fazla katmanlı verilerin yer aldığı bir gerçek hayat senaryosuna üstteki gibi bir kondisyon uygulanmaya çalışıldığında kodun okunamaz ve kolayca hataya teşne hâle gelmesi an meselesi oluyor.

“Optional chaining” (opsiyonel, isteğe bağlı zincirleme) operatörü burada imdadımıza yetişiyor. Varlığından emin olmak istediğimiz objenin sonuna ekleyeceğimiz “?.” operatörüyle üstteki kondisyonu sağlamış oluyoruz. Bu kullanım sonucunda istediğimiz özelliğe erişebiliyorsak ilgili değeri, erişemiyorsak undefined değerini elde etmiş oluyoruz.

languages.javaScript?.designedBy; // Brendan Eich
languages.php?.designedBy; // undefined
languages.ruby.designedBy; // TypeError
languages.ruby?.designedBy; // undefined

Bu sayede elimizdeki veri ne kadar karmaşık olursa olsun languages.javaScript?.designedBy?.infos?.name gibi bir kullanım ile temiz ve okunaklı bir kod yazmış oluyoruz.

Unutmadan, “Optional chaining” de “Nullish coalescing” gibi oldukça yeni bir operatör olduğundan güncel olmayan tarayıcılarda çalışmayabilir. O yüzden bu operatörleri kullandığımız durumlarda yine kendimizi Babel’ın güvenli kollarına atmak en doğrusu.

Kaynaklar

https://github.com/tc39/proposal-optional-chaining
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Optional_chaining

JavaScript ES6+ serisindeki bir sonraki yazı: JavaScript ES6+ İpuçları #3: Record ve Tuple ile Native Değişmezlik Sağlamak

--

--

Tuğsan Ünlü

Application Architect / Technical Product Owner @Akbank — tugsanunlu.com